Ghế nhựa dựa trung 344

90,000

Sales 45

Ghế nhựa dựa trung 344

Đơn vị Cái
Kích thước 39 x 44.5 x 71 cm
Qui cách 10 Cái/Kiện
Nguyên liệu PP
Màu sắc Đỏ, Dương, Đô,
Lá, Cam

còn 10000 hàng

Giá sỉ

Số lượng Discount (%) Giá theo số lượng
1 90,000
2 - 9 140,000
10 - 99 90,000
100 - 299 2.22 % 88,000
300+ 5.56 % 85,000
Alo
icons8-exercise-96 chat-active-icon